Keuring ladders en steigers volgens NEN normen

De NEN 2484 keuring ladders en trappen en de NEN 1004 keuring steigers hebben één ding gemeen. Ze beschermen uw medewerkers tegen ongevallen als gevolg van niet goed functionerend materiaal. Dat deze keuringen verplicht zijn is niet zo gek. Als u bedenkt hoe vaak ladders, trappen en steigers defect zijn en hoeveel ongelukken er gebeuren als gevolg daarvan is er geen discussie meer mogelijk over keuring. Ladders en steigers dienen veilig te zijn. 

Veiligheid door keuring ladders en steigers

In de NEN 2484 norm en de NEN 1004 norm staat duidelijk aangegeven wat wordt verstaan onder veilig werken met ladders, trappen en steigers. Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid daarvoor te zorgen. Wilt u zeker weten dat uw personeel altijd veilig en zonder onnodige risico’s werkt? Laat uw klimmaterialen dan periodiek keuren. Natuurlijk voorkomt u als verstandig werkgever ook gebrek aan kennis over klimmaterieel en verkeerde werkmethodes door uw werknemers goed te informeren en instrueren. Om ongelukken tot een minimum te beperken is het echter ook verstandig ladders en steigers periodiek te laten keuren.

Juridische aansprakelijkheid

is er een ongeval gebeurd op de werkvloer met ladders, trappen of steigers? Vaak is het achteraf moeilijk te bepalen of het komt door een defect aan het materiaal. Juist daarom is het van belang uw ladders en steigers te laten keuren. Zo heeft u een bewijs dat u er alles aan heeft gedaan om ongelukken te voorkomen. U voldoet hiermee bovendien aan de eisen van de Arbowet. Als de Arbeidsinspectie na een ongeval ontdekt dat u niet voldoet aan deze eisen kunt u een flinke boete verwachten. Bovendien kan al het werk worden stilgelegd. Het Openbaar Ministerie kan u daarnaast vervolgen en het slachtoffer kan flinke claims indienen door materiële en immateriële schade.

Verzekeringsproblematiek

Ladders en steigers blijven altijd risicovol in gebruik. Waar mensen zijn gebeuren ongelukken. Toch kan een verzekeraar aansprakelijkheid afwijzen als u niet voldoet aan de normen. Verouderde ladders of steigers, vervormingen, beschadiging of verslechterde werking van bewegende delen kunnen flinke ongevallen veroorzaken. Is uw klimmateriaal niet gekeurd, dan is de kans groot dat u zelf volledig aansprakelijk wordt gesteld en de verzekeraar niet of maar deels uitbetaalt. De meeste verzekeraars eisen een bewijs van periodieke keuring ter voorkoming van ondeugdelijk materieel. Ladders trappen en steigers voldoen daarmee gegarandeerd aan de eisen van de Arbowet en daarmee zijn ze zo veilig mogelijk.

 

Wilt u ladders, trappen of steigers laten keuren?

Neem direct contact met ons op! 

Meer Info

Wilt u meer informatie over onze NEN 3140 keuringen of keuringen van steigers, ladders en trappen? Wilt u een reparatie of keuring aanvragen of een keuring laten verrichten in een asbest containment? Laat het ons weten en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Keuring Direct B.V.

Adres: Maarssenbroeksedijk 41
3541 DM Utrecht

Telefoon: 030-2271641