Waarom een gereedschap keuring belangrijk is

 Een gereedschap keuring is niet verplicht, maar in artikel 7.4a van het Arbobesluit wordt wel aangegeven dat gereedschappen die op de werkvloer gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor uw personeel. Als u kunt aantonen dat u periodiek een gereedschap keuring laat uitvoeren kunt u bewijzen dat uw werknemers veilige arbeidsmiddelen tot hun beschikking hebben. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Arbowet. Mocht de Arbeidsinspectie uw bedrijf controleren, dan krijgt u in ieder geval geen boetes. Die kunnen oplopen tot maar liefst € 900,00 per stuk gereedschap. Behalve het voldoen aan de wettelijke eisen zijn er uiteraard nog meer belangrijke redenen voor het laten uitvoeren van een gereedschap keuring. Wij noemen er hier een aantal.

Investering in veiligheid van uw personeel

Een gereedschap keuring is belangrijk omdat gereedschap door gebruik aan slijtage onderhevig is. Laat u uw gereedschap niet periodiek keuren, dan kan dat vroeg of laat tot gevaarlijke situaties leiden. Daarmee neemt u onnodige en onverantwoordelijke risico’s voor uw medewerkers, maar ook voor eventuele klanten. U wilt natuurlijk zelf ook dat uw personeel veilig kan werken en over deugdelijk gereedschap beschikt. Het nut van een keuring staat daarmee direct buiten kijf.

Beperking van aansprakelijkheid bij ongevallen

Als er een ongeval plaatsvindt op uw werkvloer kan dat grote juridische gevolgen hebben. Voldoet u niet aan de eisen van de Arbowet? Dan kunt u een flinke boete ontvangen van de Arbeidsinspectie. Betreft het een ernstig ongeval, dan kan het werk zelfs worden stilgelegd. U en uw werknemer kunnen dan bovendien door het OM vervolgd worden. Het betreffende slachtoffer kan daarnaast naar de rechtbank stappen omdat u uw zorgplicht niet bent nagekomen. U kunt dan een claim verwachten op basis van materiële en immateriële schade.

Problemen met de verzekering

Verouderd gereedschap en beschadigde apparaten worden door een keuring sneller uit de omloop genomen en zo wordt risico op letsel verkleind. Mocht er onverhoopt toch een ongeval plaatsvinden, dan kunt u met een keuringsbewijs aantonen dat u voldoet aan de eisen van de Arbowet. Stofophoping in uw gereedschap of slechte bekabeling kan brand of kortsluiting veroorzaken. Heeft u geen gereedschap keuring laten verrichten? Dan kan uw verzekeringsmaatschappij het ontbreken van een keuring aangrijpen door aansprakelijkheid af te wijzen. Uiteraard heeft dat tot gevolg dat er niet of soms maar deels uitgekeerd gaat worden.

Beter voor uw gereedschap en uw bedrijf

Laat u uw gereedschap periodiek keuren, dan investeert u direct in uw bedrijf. Vaak betekent een gereedschap keuring een flinke besparing op uw bedrijfskosten. Niet alleen wordt de levensduur van uw gereedschap verlengd. Er zijn bovendien minder arbeidsongevallen. Daarnaast kan uw personeel overal worden ingezet. Sommige bedrijven hanteren tenslotte een keuringsplicht op gereedschap. Voldoet u niet aan de eisen, dan kunnen uw mensen niet worden ingezet bij het betreffende bedrijf. Gereedschap keuring betekent bovendien een duideijk overzicht van het aanwezig gereedschap in uw bedrijf. Zo weet u altijd wat u in huis heeft.

 

 

Wilt u uw gereedschap laten keuren?

Neem dan nu direct contact met ons op! 

 

Meer Info

Wilt u meer informatie over onze NEN 3140 keuringen of keuringen van steigers, ladders en trappen? Wilt u een reparatie of keuring aanvragen of een keuring laten verrichten in een asbest containment? Laat het ons weten en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Keuring Direct B.V.

Adres: Maarssenbroeksedijk 41
3541 DM Utrecht

Telefoon: 030-2271641