Frequently Asked Questions

NEN 3140

Wat is de NEN 3140 keuring?

De NEN 3140 is een Nederlandse Norm (NEN) voor het voeren van een veilig bedrijf met werkzaamheden dichtbij of met elektrische apparaten of laagspanning installaties. De keuring bestaat uit een visuele inspectie, een inspectie door meting en een fysieke controle door effectief gebruik van het apparaat.

Wat wordt er precies gemeten tijdens de keuring?

Tijdens de keuring wordt de beschermingsleiding gemeten en worden isolatiedefecten opgespoord om elektrische ongevallen te voorkomen.  Ook wordt de isolatieweerstand gemeten, wat vooral van belang is als het toestel vaak buiten of in vervuilde omgevingen gebruikt wordt. Dan bestaat de kans sneller dat het toestel inwendig nat en vuil is dat kan een schok veroorzaken.  Als laatste meten wij uitgebreid eventuele lekstromen van met name aardverbindingen en condensatoren.

Waarom is de NEN 3140 keuring zo belangrijk?

Ten eerste dient u er als werkgever voor te zorgen dat uw personeel veilig werkt en dat de toestellen veilig te gebruiken zijn. Door regelmatig uw apparatuur te laten controleren door een deskundige voorkomt u elektrocutie of kortsluiting. Verder is het ook voor de verzekering van uw bedrijf van belang deze normen op te volgen.

Is de NEN 3140 keuring verplicht?

Nee, u bent niet verplicht uw apparaten te laten keuren, het is tenslotte een norm. Toch is het heel belangrijk daar wel zorg voor te dragen. Ten eerste geeft u hiermee aantoonbaar invulling aan de Arbowet en daar dient u zich als werkgever nu eenmaal aan te houden. Als uw bedrijf wordt geïnspecteerd en u niet voldoet aan de eisen kan er besloten worden alle werkzaamheden in uw bedrijf stil te laten leggen. Bovendien stelt een verzekeraar opvolgen van de normen wel verplicht.

Hoe zit dat met de verzekering?

Met een NEN 3140 keuring bewijst u dat u voldoet aan uw zorgplicht. Mocht er onverhoopt iets fout gaan, dan kunt u laten zien dat u alles hebt gedaan zoals de Arbowet voorschrijft. Verzekeringsmaatschappijen stellen het opvolgen van de NEN 3140 daarom wel verplicht bij brandverzekeringen. Kunt u niet aantonen dat u aan de normen voldoet? Dan zal de verzekering deels of zelfs helemaal niet uitkeren.

Wat moet er precies gekeurd worden?

Alles wat een snoer heeft en gebruikt wordt op de werkvloer dient gekeurd te worden De norm schrijft keuring van de volgende apparaten voor: dubbel geïsoleerde apparaten, geaarde apparaten en toestellen, apparaten met keramische elementen, zwerfkastjes of mobiele verdeelpunten, driefase apparaten, PC’s, printers, faxen, kabelhaspels en verlengsnoeren. Wat dat in de praktijk betekent? Stofzuigers, elektrisch gereedschap, koffiezetapparaten, computers, lampen, eigenlijk alles wat u gebruikt.

 

Hoe vaak moet worden gekeurd?

Dat is per bedrijf verschillend, maar gemiddeld genomen eens per jaar. De nood tot keuren hangt af van frequentie van gebruik, de kans op beschadiging, de deskundigheid van de gebruiker van het apparaat en de omgeving waarin het apparaat gebruikt wordt. Wilt u weten wat de eisen zijn voor uw bedrijf? Wij vertellen het u graag. Vraag daarom snel een offerte aan voor een keuring op maat.

 

Mijn apparaten zijn gekeurd. Voldoe ik nu aan de NEN 3140 norm?

Met goedgekeurde apparaten bent u al aardig op weg om te voldoen aan de norm. Er is echter nog een extra vereiste waar uw bedrijf moet voldoen om aan de normen van de Arbo-wet te voldoen. Al uw medewerkers (al dan niet elektrotechnisch) die aan en in de omgeving van elektrische apparaten en installaties werken moeten periodiek geïnstrueerd worden omtrent hun veiligheid. De inhoud van deze schriftelijke instructie is afhankelijk van de functie van de medewerker: installatie-verantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of voldoende onderricht persoon.

 

Hoe zit dat met de kosten van een NEN 3140 keuring?

Wij hanteren vaste prijzen maar die zijn wel afhankelijk van een aantal factoren. Welke apparatuur dient gemeten te worden? Hoeveel tijd wordt er besteed aan het opnemen? Hoeveel apparaten worden gekeurd en hoeveel tijd kost het opmaken van het keuringsrapport? Zijn er voorrijkosten? Dienen er nog reparaties uitgevoerd te worden en waar vindt reparatie plaats? Dit zijn stuk voor stuk factoren die de prijs van uw keuring kunnen beïnvloeden. Vraag daarom altijd een offerte aan voor een NEN 3140 keuring. 

 

Keuren in containment

Wat houdt keuren in containment in?

Bedrijven die asbest verwijderen moeten de ruimte waarin het asbest zich bevindt volledig afschermen van de rest van de omgeving. Daar voor wordt een ruimte gecreëerd die volledig wordt afgesloten: het containment. Alles wat deze luchtdichte ruimte verlaat moet eerst goed gereinigd worden zodat er zich geen asbest meer bevindt op het apparaat of de persoon. Keuring Direct voert keuringen uit in het containment. Dat is een grote plus voor asbest bedrijven.

 

 

Wat zijn de voordelen van keuren in containment?

Het verwijderen van asbest dient snel te gebeuren. Tenslotte is de omgeving zwaar vervuild. Apparatuur bevindt zich in het containment. Als het gekeurd moet worden dient het normaal gesproken eerst gereinigd te worden. Dat kost tijd en energie. Bovendien kan personeel niet doorwerken zonder apparatuur. Daarom hebben wij een speciaal team dat repareert en NEN 3140 keuringen in containment uitvoert. Wel zo gemakkelijk en voordelig!

 

Reparaties

Welke reparaties voert Keuring Direct uit?

Wij repareren alle apparaten die wij keuren, indien mogelijk direct tijdens keuring. Heeft u tussendoor een kapot apparaat en wilt u dat laten repareren? Ook dan helpen wij u graag. Tijdens keuringen repareren wij direct op locatie. Mochten wij geen beschikking hebben over de juiste onderdelen of gaat reparatie langer duren? Dan nemen wij het apparaat mee en leveren het zo spoedig mogelijk gerepareerd retour. Uiteraard ontvangt u van tevoren wel een scherpe offerte voor deze reparatie zodat u exact weet waar u aan toe bent.

 

NEN 2484

Wat houdt de NEN 2484 keuring voor ladders en trappen in?

De NEN 2484 of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel stelt minimale eisen waaraan ladders en trappen moeten voldoen. Ook hier geldt dat u met deze keuring kunt aantonen dat u voldoet aan de eisen en veilige arbeidsmiddelen ter beschikking stelt aan uw werknemer. Ondeugdelijk materieel kan oorzaak zijn van ongevallen. Verzekeraars keren niet uit als blijkt dat u niet voldoet aan de NEN 2484 normen.

 

NEN 1004

Wat houdt de NEN 1004 keuring voor steigers in?

Steigers of rolsteigers dienen periodiek gebeurd te worden zodat u kunt aantonen dat uw personeel werkt met veilige arbeidsmiddelen. Bij het gebruik van steigers kunnen gevaarlijke situaties ontstaan zoals omvallen van de steiger, valgevaar van uw medewerkers of het onjuist opbouwen en gebruiken van de steiger. Die risico’s worden beperkt als uw medewerkers goed geinstrueerd zijn over gebruikt en het steigermateriaal in goede staat is. Keuring betekent dat uw materiaal in orde is. Het zegt niets over de juiste opbouw van uw steigers.

 

Waarom zou ik kiezen voor Keuring Direct?

Keuring Direct heeft een speciaal team aangesteld dat zich volledig richt op het keuren en repareren van elektrisch gereedschap, steigers, ladders en deuren. Daarmee weet u zeker dat onze keurmeesters al hun kennis en ervaring inzetten op één gebied en kunnen zij snel en vakkundig keuren. De keurmeesters van Keuring Direct leveren altijd een goede service, ze zijn flexibel en betrokken en denken graag mee in uw voordeel!

 

Laat uw gereedschap keuren in containment of vraag een offerte aan

Profiteer van ons vakmanschap, onze goede service en onze scherpe tarieven.

Vraag nu direct een offerte aan of maak snel een afspraak!